Hakkımızda Jüri Kategoriler Başvuru Sık Sorulanlar İletişim

HAKKIMIZDA

1972 yılında kurulmuş olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin, kısa adıyla TÜRSAB’ın, bugün 10 binden fazla üyesi ile ana hedefi seyahat acentacılığı mesleğinin ve faaliyet alanının temeli olan Türk turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.
Turizm; barışın, huzurun, birlikte yaşama kültürünün köprüsü…
Turizm; kültürleri kaynaştıran, milletler arasında barış ve dostluk köprüleri kuran evrensel bir sektör.
Turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel katkılarını değerlendirdiğimizde görüyoruz ki; değişen ve gelişen dünya yapılanmasında turizm en hızlı büyüyen sektörlerden biri olmaya, bireylere ve toplumlara nefes aldırmaya devam edecek.
TÜRSAB olarak, Türkiye’nin turizmdeki gelişimine daha da büyük umutlarla bakabilmemiz ve dünya turizminde adımızdan daha da güçlü söz ettirmemiz için fark yaratmaya devam etmemiz gerektiğine yürekten inanıyoruz.
Sektörde fark yarattığına inanan kişilerin, kurumların aday olabileceği ya da aday gösterebileceği “Turizmde Fark Yaratanlar” turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi, sektörde hizmet veren kişi ve kuruluşların mükemmele ulaşma arzusunu perçinlemeyi, kalite standartlarının yükselmesini sağlamayı, sektör çalışanlarını teşvik ve motive etmeyi, turizm sektörünün tüm oyuncularını ödül gecesi aracılığıyla bir araya getirmeyi ve Türkiye markasının bilinirliğini global ölçekte arttırmayı hedefleyen bir organizasyondur.
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Turizmde Fark Yaratanlar Ödül Gecesi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium gerçekleşecektir. İki binin üzerinde seçkin davetlinin katılacağı gecede, yerli ve yabancı fark yaratan sanatçıların canlı sahne performansları yer alacaktır.
Türkiye turizmine ve kültür, tarih, sanat, çevre vb. alanlarda turizmin gelişimine ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlamış kamu otoritelerinden, sektör temsilcilerinden, sanatçılardan, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden oluşan jürimizin değerlendirmesi neticesinde 10 farklı kategoride ödül sahiplerini bulurken gecede Birleşmiş Millletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye de ilk kez “UNDP Türkiye Sürdürülebilir Turizm Özel Ödülü”nü takdim edecektir.
JÜRİ
Kamu erkanının önde gelen isimlerinden sektör temsilcilerine, akademisyenlerden rehberlere, iş adamlarından sanatçılara, bilim insanlarından Türkiye adının sınırlarımız ötesinde duyurulmasına katkı sağlayan ünlü isimlere kadar uzanan Büyük Jüri finalistleri online olarak değerlendirecek ve bu özel gecede Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda bulunacak.

Kategoriler
Seyahat Acentaları
Konaklama Sektörü
Rehberler
Gastronomi
Müzecilik, Kültürel Miras ve Çevre Projeleri
Destinasyon Tanıtımı ve Pazarlama
Kültür ve Sanat
Hava Taşımacılığı
MICE
Seyahat Teknolojileri
UNDP Türkiye Sürdürülebilir Turizm Özel Ödülü
BAŞVURU

ÖDÜLLERİN AMACI

Turizm; barışın, huzurun, birlikte yaşama kültürünün köprüsü…
Turizm, kültürleri kaynaştıran, milletler arasında barış ve dostluk köprüleri kuran evrensel bir sektör.
Turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel katkılarını değerlendirdiğimizde, görüyoruz ki değişen ve gelişen dünya yapılanmasında turizm en hızlı büyüyen sektörlerden biri olmaya, bireylere ve toplumlara nefes aldırmaya devam edecek.
2018 yılında 40 milyon turist ve 32 milyar doları aşması beklenen gelirle turizm sektöründe rekorlara imza atılmasıyla beraber TÜRSAB olarak, sektörün fark yaratanlarını ilk kez “Turizmde Fark Yaratanlar Ödül Töreni” ile bir araya getiriyoruz.
“Turizmde Fark Yaratanlar” turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi, sektörde hizmet veren kişi ve kuruluşların mükemmele ulaşma arzusunu perçinlemeyi, kalite standartlarının yükselmesini sağlamayı, sektör çalışanlarını teşvik ve motive etmeyi, turizm sektörünün tüm oyuncularını ödül gecesi aracılığıyla bir araya getirmeyi ve Türkiye markasının bilinirliğini global ölçekte arttırmayı hedefleyen bir organizasyondur.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek olan ödül gecesi, kırmızı halı seremonisi ile başlayacak, Anadolu Auditorium salonunda devam edecek. İki binin üzerinde seçkin davetlinin olacağı gece, yerli ve yabancı sanatçıların canlı sahne performansları ile devam edecek.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yarattığı istihdam, sağladığı hizmet, ekonomik verilere pozitif yansıması ve ülkeye kazandırdığı tüm diğer değerlerle turizmin önemi her geçen gün kıymet kazanırken Turizmde Fark Yaratanlar’a başvuran projelerin yarattıkları fark, her bir kategoride aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir.
Değişen ve gelişen turizm eğilimleri karşısında seyahat ihtiyaçlarının farkına vararak kişiselleştirilmiş hizmet vermesi, ayrıcalıklı turist deneyimi sağlaması;
Yenilikçi fikirler ile zenginleştirilmiş deneyim yolculuğu sunarak ilham alma ve ilham verme isteği yaratması;
Dijitalleşmenin önemini ve hızını kavrayarak yeni iş modelleri oluşturması; dijitalleşen dünyada veri odaklı, etkinleştirilmiş deneyim sağlaması;
Müşteri odaklı kolay ve hızlı çözümler üretmesi;
Turist deneyimini ve turizm sektöründe yer alan paydaşları geliştirmesi;
Ülke ve destinasyonun tanıtımına katkı sağlaması;
Kültür ve sanat alanlarında topluma ışık tutması;
Gelenekseli sürdürüp yeni ile bütünleştirerek yüzyıllardan beri süregelen Anadolu Mutfağı’nın gelişimize ve tanıtımına öncülük etmesi;
Toplumsal inovasyonun geliştirilmesine öncü olması;
Doğal, biyolojik, ekolojik, kültürel, toplumsal çerçevede sürdürülebilir turizm ve seyahat anlayışını benimsemesi;
Tüm yenilenebilir kaynaklara süreklilik sağlaması ve bu kaynakları geliştirerek korumak üzere kurgulanmış olması;
Turistik ürünlerin uzun yıllar arza konu olabilme koşullarını yaratması;
Doğal, tarihsel ve kültürel değerleri tek bir ülkenin değil tüm insanlığın malı olduğu anlayışını benimsemesi, bu mirasları koruyarak geliştiren evrensel hedeflere sahip olması;
Ülkemizde turizm ve seyahatleri 12 ay boyunca ülke geneline yayan strateji ışığında hareket etmesi;
İstihdam yaratması, ülke ekonomisine doğrudan ya da dolaylı etkisi olması, bölgesel kalkınmayı desteklemesi, sürdürülebilir büyümeye yön vermesi;
Turizm sektörü çalışanlarını teşvik ve motive etmesi.
Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirlemiş olan Turizm için Küresel Etik Kodları’na (Global Code of Ethics for Tourism) katkı sağlaması ve benimsemesi.

UNDP Türkiye Sürdürülebilir Turizm Özel Ödülü

Birleşmiş Millletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından ilk defa verilecek olan UNDP Türkiye Sürdürülebilir Turizm Özel Ödülü, Türkiye’de sürdürülebilir turizmin gelişimine katkı sağlayan, mevcut ve gelecek ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri dikkate alarak ziyaretçilerin, sektörün, bölgenin ve bölge halkının ihtiyaçlarına cevap veren, turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirerek yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayan, turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgede yaşayanların yaşam kalitelerinin ve ziyaretçi memnuniyeti ve bağlılığının artmasına önemli derecede etki eden başvuru sahipleri arasından belirlenecektir.
UNDP Türkiye Sürdürülebilir Turizm Özel Ödülü, tüm kategorilerdeki başvurular içinden yapılacak değerlendirmeye göre verilecektir.

DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ

Adaylar başvuru süreleri içerisinde başvurularını www.turizmdefarkyaratanlar.com sitesi üzerinden eksiksiz ve doğru bir şekilde, Türkçe olarak yapmalıdırlar.
Başvurularını eksiksiz yapan adaylar 2 ayrı aşamada değerlendirilir. İlk aşamada başvuru bitiş süresinin ardından TÜRSAB Danışma Kurulu başvuruları online olarak değerlendirir, her kategoride ilk 3’e kalacak adayları tespit eder.
İkinci aşamada, Danışma Kurulu tarafından belirlenmiş olan her kategoride ilk 3’e kalan finalistler jüri tarafından online olarak değerlendirilir. Jüri www.turizmdefarkyaratanlar.com adresinden kişisel şifreleri ile sisteme giriş yaparak internet üzerinden adayları puanlarlar, her kategorinin kümülatif olarak en çok puanını toplayan ilk 3 adayını finalist olarak belirler. Bu oylama sırasında jüri üyeleri iki madde üzerinden değerlendirme yapar: Kategori kriterlerine uygunluk ve profesyonel kanaat.
Başvuru formundaki sorulara verilen uygunluklarına göre 100 puan üzerinden oylanır.
UNDP Türkiye Sürdürülebilir Turizm Ödülü için ise her kategoride ilk üçe giren finalistler, UNDP Türkiye ve TURSAB’dan oluşan jüri tarafından ayrıca değerlendirir. Adayların başvuru formunda verdiği yanıtlar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirlenmiş Sürdürülebilir Turizm Hedefleri gözönünde bulundurularak puanlanır. Ayrıca puanlamada Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirlemiş olan Turizm için Küresel Etik Kodları’na (Global Code of Ethics for Tourism) katkı sağlamış olması ve benimsenmesi dikkate alınır.
Türkiye’de sürdürülebilir turizmin gelişimine katkı sağlayan, mevcut ve gelecek ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri dikkate alarak ziyaretçilerin, sektörün, bölgenin ve bölge halkının ihtiyaçlarına cevap veren, turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirerek yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayan, turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgede yaşayanların yaşam kalitelerinin ve ziyaretçi memnuniyeti ve bağlılığının artmasına önemli derecede etki eden başvurular arasından belirlenir.
Sürdürülebilir turizmin 12 hedefi vardır: Ekonomik süreklilik, Yerel refah, İstihdam kalitesi, Sosyal eşitlik, Ziyaretçi memnuniyeti, Yerel kontrol, Toplumsal refah, Kültürel zenginlik, Fiziki bütünlük, Biyolojik çeşitlilik, Kaynak verimliliği, Çevresel saflık.

ÖDÜLLER

Kazanan kişi ya da kurumlarla ödül törenine kadar sonuçlar paylaşılmaz ve kazananlar listesi ve puanları saklıdır.
Finale kalan adaylar kendileriyle önceden paylaşılan tarihte, ödül töreninde yer verilmek üzere başvurular ile ilgili 30 saniye ile sınırlı tanıtım filmi ileteceklerdir.
Kazanan projeler Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek ödül töreninde duyurulacaktır.

KATILIM KOŞULLARI

Adaylar başvuru süreleri içerisinde başvurularını www.turizmdefarkyaratanlar.com sitesi üzerinden eksiksiz ve doğru bir şekilde, Türkçe olarak yapmalıdırlar.
Tüm kategoriler için başvurular 01.11.2017- 01.11.2018 tarihleri arasında uygulanan projeler için geçerli olup, bu tarihler dışında gerçekleşen projelerle ilgili başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Birden fazla proje ile aynı ya da farklı kategorilerde yarışmaya katılmak serbesttir.
Başvuru sahibi başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul eder. Yarışmaya başvuran adayların başvurdukları projenin kendilerine ya da kurumlara ait olduğu kabul edilir. Bireysel aday başvurularda varsa adına yaptıkları Marka/İşveren tarafından “Turizmde Fark Yaratanlar” katılım izninin bulunması şarttır.
Başvuru sahibi katılımına ve bu başvurunun içeriğine ilişkin varsa iş ortakları ve proje paydaşlarının açık bir şekilde onay verdiklerini beyan eder.
Başvuru esnasında gönderilen belgelerle ilgili telif hakları konusunda sorumluluk başvuru sahibinindir. “Turizmde Fark Yaratanlar” gerekli durumlarda ek belge isteme; yanıltıcı ya da doğru olmadığı belirlenen başvurularla ile gerekli yasal girişimleri yapma hakkını saklı tutar.
Yarışmaya gönderilen dokümanlar iade edilmeyecektir. “Turizmde Fark Yaratanlar” bu malzemeyi yarışma ile ilgili yayınlarında kullanabilir. Yarışmaya gönderilen dokümanların, filmlerin ticari amaç gözetmeksizin “Turizmde Fark Yaratanlar” tarafından kullanılması başvuru sahibi tarafından kabul edilmiş sayılır. Buna ek olarak, “Turizmde Fark Yaratanlar”ın tanıtımı amacıyla filmlerden, fotoğraflardan küçük kesitler veya fragmanlar farklı mecralarda (televizyon, radyo, internet, sosyal medya vb.) gösterilebilir.
Danışma Kurulu ve jürinin yargısı kesindir. Danışma Kurulu bir başvuruyu başvurduğu kategori dışında farklı bir kategoriye önerebilir.
Yalnızca Türkçe olarak yapılan başvurular kabul edilecektir, başvuru sırasında varsa orijinal dili Türkçe olmayan film vb. dokümanların Türkçe altyazı ya da çevirilerinin tamamlanmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


Başvuru süresi dolmuştur... İlginiz için teşekkür ederiz...
İLETİŞİM
Proje Uygulama Dönemi: 01.11.2017 - 01.11.2018

TÜRSAB Dikilitaş Mahallesi Fulya Aşık Kerem Sokak No. 40 Beşiktaş İstanbul
Tel: +90 212 259 84 04
Fax: +90 212 260 29 58
E-posta: tfy@tursab.org.tr
SIK SORULANLAR
Yarışmaya istediğim kadar proje ile başvurabilir miyim? Projelere kaç görsel yollama hakkım var?
Yarışmaya istediğiniz kategoride, istediğiniz kadar başvuru yapabilirsiniz. Her başvurunuz için en fazla 5 adet (4 görsel + 1 video), görsel yükleyebilirsiniz.

Daha önce bir başka yarışmaya da gönderdiğim çalışmamı Turizmde Fark Yaratanlar'a da gönderebilir miyim?
Daha önce başka bir yarışmaya yaptığınız başvuruyla Turizmde Fark Yaratanlar Ödüllerine de başvurabilirsiniz.

Aynı projeyi farklı kategorilere de gönderebilir miyim?
Aynı projeyi farklı kategorilere de gönderebilirsiniz.

Yarışmaya katılmak için bir ücret ödemem gerekiyor mu?
Yarışmaya katılım ücreti bulunmamaktadır.

Doldurduğum formda ya da yüklediğim çalışmalarda değişiklik yapabilir miyim?
Başvuruyu tamamla ikonuna tıklayarak ilettiğiniz projelerinizle ilgili daha sonra herhangi bir değişiklik yapmanız mümkün değildir. Bu nedenle başvurularınızı tamamlamadan önce tüm içeriğin eksiksiz ve istediğiniz şekilde olduğundan emin olun.

Başvurusunu yapıp yarışmaya sokmaktan vazgeçtiğim işler var. İptal edebilir miyim?
Başvurunuzu yaptıktan sonra iptal işlemi yapılamaz.

Yükleyeceğim dökümanların formatı ve boyutu ne olmalı?
Tanıtım görsellerinizin JPEG veya PNG formatında, tanıtım ses dosyanızın ise MP3 formatında olması gerekmektedir.
Tanıtım video klibiniz H.264/MP4 + MP3 Audio olarak encode edilmelidir. Görüntü ve ses tek dosya halinde olmalıdır. Video dosyaları maksimum 2 dk. uzunluğunda olmalıdır. Zaman sınırlamasına uyulması önemle rica olunur. Sürenin iki (2) dakikayı aşması halinde video, 120’inci saniyesinde kesilecektir.
En fazla dört (4) adet dosya yükleyebilirsiniz ve yükleyeceğiniz her bir doküman maksimum 100MB boyutunda olabilir. 100MB'tan büyük dokümanlar sistem tarafından kabul edilmeyecektir.